Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn cho các dịch vụ tại Princessspa

Valentine for her

Valentine for her

Đưa Oxy Vào Da

Đưa Oxy Vào Da

Super hair removal New IPL

Super hair removal New IPL

Điện Di - Tinh Chất Lạnh - MultiPeptide

Điện Di - Tinh Chất Lạnh - MultiPeptide

Hifu treatment for SMAS

Hifu treatment for SMAS

Hifu treatment for forehead wrinkles

 Hifu treatment for forehead wrinkles

Hifu treatment for eye wrinkle

 Hifu treatment for eye wrinkle

Skincare

Skincare

Body massage for Female

Body massage  for Female

Spa for Couples

Spa for Couples

Bikini wax-Brazilian wax

Bikini wax-Brazilian wax

Full body waxing

Full body waxing

Acne treatment

Acne treatment

Laser Co 2 cacbon facial

Laser Co 2 cacbon facial

Derma pen needle

    Derma pen needle

Vitamin C Facial

Vitamin C Facial

Sunburn & irritated skin

 Sunburn & irritated skin

HIFU for SMAS-Face lifting&tightening;

HIFU for SMAS-Face lifting&tightening;

Radio Frequency Tightening facial

Radio Frequency Tightening facial

Body scrub

Body scrub

Nourishing for Body

Nourishing for Body

Body Bleaching with Bird nest

Body Bleaching with Bird nest

RF Cavitation Sliming 5in1 machine

RF Cavitation Sliming 5in1 machine

Sliming Body wraps

Sliming Body wraps

Sản phẩm của chúng tôi

Những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp hàng đầu thế giới luôn có tại Princessspa !

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !

Natural product

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !

Natural oils

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !

Oil burner

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !

Product's spa

Hãy cảm nhận sự tinh tuý trong từng sản phẩm của chúng tôi !