Mỹ phẩm thiên nhiên

Sáp tẩy lông

Tinh dầu thiên nhiên

Đèn xông hương

Sản phẩm ,nguyên liệu cho SPA

Dịch vụ spa Tắm trăng

Tắm trắng

Tắm Ngọc trai + sữa non

500.000đ/60’

Tắm Ốc sên

800.000đ/75’

Tắm Collagen tươi (không massage body)

TắmCollagen tươi (có massage body )

550.000đ/60’

800.000đ/90’

Tắm trắng 1

800.000đ/90’

Tắm trắng 2

1.200.000đ/90’

Tắm trắng 3

1.500.000đ/90’